O szkole/Dyrekcja

Informacje

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie.

 

LOGO SZKOŁY

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lech Przybylski

 

Zastępcy Dyrektora Szkoły:

mgr Lidia Lorenc

mgr Tomasz Niedźwiecki

 

W naszej szkole: 

 • Przygotowujemy uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przez nich przedmiotów na poziomie rozszerzonym tak aby umożliwić im dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.
 • Wygrywamy olimpiady przedmiotowe na szczeblu okręgowym i centralnym, zawody sportowe i strzeleckie.
  Nasi absolwenci bez problemów zostają przyjęci na wybrane kierunki studiów.
 • Dajemy uczniom możliwość rozwoju swoich talentów, jednocześnie staramy się zapewnić im w naszych murach poczucie bezpieczeństwa.
 • U nas uczy się zdolna, kulturalna młodzież. Kształcą ją wybitni nauczyciele – 80% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, 90% nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych posiada kwalifikacje egzaminatora. Jeżeli chcesz znaleźć się w takim gronie - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 • W naszym liceum uczniowie mogą wybrać klasę o rozszerzonym zakresie nauczania przedmiotów:
  • matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
  • geografia, matematyka, język angielski
  • biologia, chemia, fizyka
  • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Języki obce:

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski
 • W grupach według stopnia zaawansowania.

Prowadzimy w formie zajęć nadobowiązkowych przedmiot: Ekonomia stosowana (młodzież prowadzi własne przedsiębiorstwo, w ramach którego współpracuje z grupą młodzieży szwedzkiej).

W ramach rozwijania zainteresowań humanistycznych, nasza młodzież uczestniczy w programie:

EDUKACJI FILMOWEJ - zajęcia prowadzone są przez pracowników Filmoteki Narodowej w Warszawie, a odbywają sie w Centrum Edukacji i Incjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

EDUKACJI TEATRALNEJ - zajęcia odbywają się przy współpracy z Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie.

Na stałe do kalendarza szkoły wpisaliśmy organizowane co roku "Dni Europy", konkursy teatralne w języku angielskim, "Dyktando szkolne", konkurs wiedzy "O patronie szkoły", Turniej Piłki Siatowej o Puchar Dyrektora IV LO.

Zainteresowania sportowe rozwijamy w sekcjach:

 • strzeleckiej
 • piłki siatkowej dziewcząt
 • piłki siatkowej chłopców
 • lekkoatletycznej

Zapewniamy:

 • opiekę pedagogiczno - psychologiczną
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją i dysgrafią
 • pomoc materialną w sytuacjach szczególnie trudnych

A także:

 • prowadzimy wymianę młodzieżową z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech.
 • podjęliśmy współpracę ze szkołą we Francji
 • uczestniczymy w programie SOCRATES COMENIUS.
 • młodzież ma możliwość uczestniczenia w szkolnych wycieczkach zarówno krajowych jak i zagranicznych np. do: Wielkiej Brytanii, Włoch czy Francji.
 • klasy uczestniczą w spływach kajakowych Krutynią.

W lepszym zrozumieniu zagadnień programowych pomagają wycieczki dydaktyczne organizowane w ramach:

 • fizyki i astronomii do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach k. Torunia.
 • geografii i ekonomii na Targi Papierów Wartościowych do Warszawy.
 • języka polskiego do Teatru Wielkiego w Warszawie i Teatru Muzycznego w Gdyni.
 • plastyki na wszystkie wernisaże organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie.

Nie pozostajemy obojętni na pomoc innym:

 • włączamy się w akcje organizowane co roku przez PCK.
 • zasilamy co roku konto Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy
 • organizujemy spotkania choinkowe dla dzieci.

Nasi uczniowie za swoją pracę i sukcesy otrzymują:
nagrody i wyróżnienia
stypendia:
- Prezesa Rady Ministrów
- Ministra Edukacji Narodowej
- Prezydenta Miasta Olsztyna
tytuły "PRYMUS INTER PARES"
indeksy na wyższe uczelnie

Oferujemy:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • dwie unowocześnione pracownie komputerowe
 • salę gimnastyczną, siłownię, boiska
 • bibliotekę z czytelnią
 • gazetkę szkolną "CZFURA"
 • szkolne radio - muzyka i informacje
 • sklepik szkolny
 • gabinety: stomatologiczny i pielęgniarski

Ponadto szkoła wyposażona jest w pracownie komputerowe, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content