O szkole/Dyrekcja

Informacje

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie.

 

LOGO SZKOŁY

 

 

W naszej szkole: 

 • Przygotowujemy uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wybranych przez nich przedmiotów na poziomie rozszerzonym tak aby umożliwić im dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.
 • Wygrywamy olimpiady przedmiotowe na szczeblu okręgowym i centralnym, zawody sportowe i strzeleckie.
  Nasi absolwenci bez problemów zostają przyjęci na wybrane kierunki studiów.
 • Dajemy uczniom możliwość rozwoju swoich talentów, jednocześnie staramy się zapewnić im w naszych murach poczucie bezpieczeństwa.
 • U nas uczy się zdolna, kulturalna młodzież. Kształcą ją wybitni nauczyciele – 80% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, 90% nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych posiada kwalifikacje egzaminatora. Jeżeli chcesz znaleźć się w takim gronie - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

SZKOŁA DZISIAJ

 • 2012 r. - tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” nadany przez MEN
 • 2013 r. - certyfikat Innowacyjnej Szkoły oraz tytuł „Srebrnej Szkoły” w  rankingu czasopisma Perspektywy
 • 2014 r. - tytuł "Złotej Szkoły”  w rankingu czasopisma Perspektywy
 • 2015 r. - 2016r., 2017r. – tytuł „Srebrnej Szkoły” w rankingu Perspektywy
 • 2020 r. - tytuł "Złotej Szkoły”  w rankingu czasopisma Perspektywy (II miejsce w rankingu szkół średnich w województwie Warmińsko-Mazurskim).
 • 2022 r. - tytuł "Złotej Szkoły”  w rankingu czasopisma Perspektywy

W naszym liceum uczniowie mogą wybrać klasę o rozszerzonym zakresie nauczanych przedmiotów:

  • biologia, chemia, język angielski
  • geografia, matematyka, język angielski
  • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
  • matematyka, fizyka, informatyka
  • matematyka, informatyka, język angielski
  • język polski, biologia, język angielski

 

Języki obce (w grupach według stopnia zaawansowania):

 • angielski
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

      EKONOMIA STOSOWANA

Prowadzimy w formie zajęć nadobowiązkowych przedmiot: Ekonomia stosowana (młodzież prowadzi własne przedsiębiorstwo, w ramach którego współpracuje z grupą młodzieży szwedzkiej).

W ramach rozwijania zainteresowań humanistycznych, nasza młodzież uczestniczy w programie:

EDUKACJI FILMOWEJ - zajęcia prowadzone są przez pracowników Filmoteki Narodowej w Warszawie, a odbywają się w Centrum Edukacji i Incjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

EDUKACJI TEATRALNEJ - zajęcia odbywają się przy współpracy z Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie.

W szkole prowadzone są różne formy zajęć umożliwiające młodzieży rozwój zainteresowań:

 • zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze
 • olimpiady, sesje naukowe, debaty, seminaria, konkursy
 • spektakle teatralne, koncerty,
 • wernisaże, wystawy
 • zawody sportowe

Na stałe do kalendarza szkoły wpisaliśmy organizowane co roku "Dni Europy", konkursy teatralne w języku angielskim, "Dyktando szkolne", konkurs wiedzy "O patronie szkoły", Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora IV LO.

Zainteresowania sportowe rozwijamy w sekcjach:

 • strzeleckiej
 • piłki siatkowej dziewcząt
 • piłki siatkowej chłopców
 • lekkoatletycznej

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

 

SIŁOWNIA SZKOLNA

 

 

 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA OBOK BUDYNKU SZKOŁY

 

 

Zapewniamy:

 • opiekę pedagogiczno - psychologiczną
 • zajęcia dla uczniów z dysleksją i dysgrafią
 • pomoc materialną w sytuacjach szczególnie trudnych

Uczniowie mają do dyspozycji indywidualne szafki.

Infrastruktura szkoły podlega ciągłej modyfikacji, co poprawia komfort pracy i nauki.

A także:

 • prowadzimy wymianę młodzieżową z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech;
 • podjęliśmy współpracę ze szkołą we Francji;
 • młodzież ma możliwość uczestniczenia w szkolnych wycieczkach zarówno krajowych jak i zagranicznych np. do: Wielkiej Brytanii, Włoch czy Francji;
 • klasy uczestniczą w spływach kajakowych Krutynią.

W lepszym zrozumieniu zagadnień programowych pomagają wycieczki dydaktyczne organizowane w ramach:

 • fizyki i astronomii do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach k. Torunia.
 • geografii i ekonomii na Targi Papierów Wartościowych do Warszawy.
 • języka polskiego do Teatru Wielkiego w Warszawie i Teatru Muzycznego w Gdyni.
 • plastyki na wszystkie wernisaże organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie.

Nie pozostajemy obojętni na pomoc innym:

 • włączamy się w akcje organizowane co roku przez PCK
 • zasilamy co roku konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • organizujemy spotkania choinkowe dla dzieci

Nasi uczniowie za swoją pracę i sukcesy otrzymują:
nagrody i wyróżnienia oraz stypendia:
- Prezesa Rady Ministrów
- Ministra Edukacji Narodowej
- Prezydenta Miasta Olsztyna
tytuły "PRYMUS INTER PARES" oraz indeksy na wyższe uczelnie

Oferujemy:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • dwie unowocześnione pracownie komputerowe
 • salę gimnastyczną, siłownię, boiska
 • bibliotekę z czytelnią
 • gazetkę szkolną "LESER"
 • szkolne radio - muzyka i informacje
 • sklepik szkolny
 • opiekę pielęgniarski szkolnej i psychologa

Na stałe do programu naszej szkoły wpisały się zajęcia:

 • na Forum Kapitałowo - Bankowe i Giełdę Papierów Wartościowych
 • wyjazdy uczniów na obozy kajakowe i żeglarskie (Warmia, Mazury, Chorwacja)
 • w Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach (Toruń)
 • na Forum Kapitałowo - Bankowym i Giełdzie Papierów Wartościowych
 • wyjazdy uczniów na obozy kajakowe i żeglarskie (Warmia, Mazury, Chorwacja)

Ponadto szkoła wyposażona jest w pracownie komputerowe, których zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zapraszamy do naszej szkoły, bo nauka jest czymś bardzo pięknym! (Maria Skłodowska-Curie)

Skip to content