Studniówka

Przewidywany termin balu studniówkowego

6 stycznia 2023 r. 

 

Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie utworzyła dodatkowe konto

w celu gromadzenia środków pieniężnych przy organizacji balu studniówkowego.

Nr konta:  55 1090 2718 0000 0001 4881 7298

(tytuł wpłaty: fundusz studniówkowy IV LO; imię, nazwisko i klasa ucznia)

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym już w grudniu opracowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych, zastrzegając, że w tym zakresie należy przestrzegać przede wszystkim przepisów prawa wynikających ze stanu epidemii. Wytyczne są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dotyczace-organizacji-uroczystosci-szkolnych-studniowki.

Obecnie obowiązują przepisy Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które nie ograniczają w całości funkcjonowania podmiotów gastronomicznych. Tym samym możliwe jest organizowanie uroczystości i spotkań z zachowaniem limitów oraz reżimu sanitarnego.

Decyzje dotyczące organizacji i formy studniówki były podejmowane indywidualnie przez każdą społeczność szkolną. Uroczystości mogły być zaplanowane np. tylko w małych grupach (oddziałowych), bez osób towarzyszących czy w dużych przestrzeniach. Dlatego też trudne jest ustalenie wzoru postępowania we wszystkich przypadkach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje, aby w sytuacji, gdy jest to jeszcze możliwe, elastycznie podejść do organizacji wydarzenia (np. przeniesienie terminu, zaangażowanie środków) i ograniczyć udział w uroczystościach studniówkowych do 27 lutego. W pozostałych przypadkach zalecamy wzmocnienie reżimu sanitarnego i przygotowanie bezpiecznej przestrzeni, przy zachowaniu zasad dbałości o zdrowie własne i innych (maseczki, dezynfekcja) oraz odpowiedzialności społecznej.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dotyczące organizacji uroczystości szkolnych (studniówki)