Stowarzyszenie Pro-Czwórka

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców, pracowników, przyjaciół i ich najbliższych do przekazania 1% podatku za 2020 rok dla działającego przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie. Informujemy, że środki przekazane Stowarzyszeniu zasilą działania statutowe związane ze wspieraniem działalności IV...

Śp. Profesor Henryk Falkowski

  Urodził się 1 kwietnia 1965r. Był absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie. Przez 31 lat uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. 1.09.2007 r. objął stanowisko nauczyciela w ZSO nr 2 w Olsztynie. Liczne nagrody Dyrektora Szkoły,...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w IV LO odbędzie się 1 IX /wtorek/ w salach lekcyjnych. Klasy pierwsze – godzina 8.30 – czekają na wychowawców przed wejściem głównym do szkoły i pod opieką wychowawców przechodzą do wyznaczonych sal. Klasy drugie i...

Obiady – październik 2020

Obiady wydawane będą w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie im. Kornela Makuszyńskiego na ul. Piłsudskiego 56a w godzinach 14.30-15.45. Koszt obiadów za cały miesiąc październik wynosi 77 zł (22 dni x 3,50 zł). Prosimy o dokonanie płatności do dnia 29.09.2020. Z uwagi na to, że...

Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r, poz. 657) postępowanie rekrutacyjne na...

Warsztaty informatyczne w Kalwie

Klasa 1E (mat-fiz-inf) w dniach 25.09-27.09 wzięła udział w warsztatach programistycznych pod merytoryczną opieką p. Magdy Burakowskiej wspomaganej przez ucznia 3d Tymoteusza Jankowskiego oraz absolwenta naszego liceum, studenta trzeciego roku informatyki Politechniki Warszawskiej Macieja Kasprzyka. Zajęcia wychowawczo-integracyjne odbyły się pod...

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020   Terminy spotkań z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 Data i zagadnienia wiodące Godzina Klasy 11.09.2019 r. /środa/ sprawy organizacyjne-wychowawczo-dydaktyczne 17:00 I,II,III 23.10.2019 r. /środa/ bieżące osiągnięcia edukacyjne...

Skip to content