Logo - listy zakwalifikowanych do IV LO w Olsztynie

Listy zakwalifikowanych do IV LO

W dniu 20.07.2022 r. o godzinie 8:00 w budynku szkoły zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych do IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Wyniki rekrutacji elektronicznej dostępne będą na stronie, po zalogowaniu: https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/access_locked.html Potwierdzenie woli przyjęcia (dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i wyników...

Harmonogram rekrutacji 2022 2023 logo na niebieskim tle

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Wniosek i świadectwo (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) należy dostarczyć wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru biorącej udział w naborze elektronicznym.   Harmonogram rekrutacji 2022/2023

informacja MEIN podatki

Podatki dla nauczycieli

Szanowni Państwo, na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy w załączniku materiały informacyjne dotyczące zmian przepisów ustawy o podatku PIT dokonanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r., która wejdzie w życie, co do zasady, w dniu 1 lipca br.:...

nagrody w postaci plansz edukacyjnych

Certyfikat dla IV LO „Przez historię z Niezwyciężonymi”

21 czerwca 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów za udział w projekcie edukacyjnym Delegatury IPN w Olsztynie pt. Przez historię z Niezwyciężonymi. Uroczystość poprowadziła Wioleta Wróbel, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN...

logo firmy kopalnia z domem

Podziękowania dla firmy WĘGLO-DREW

Dyrektor Szkoły p. Tomasz Niedźwiecki w imieniu całej społeczności IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie dziękuje w sposób szczególny Panu Norbertowi Reut – właścicielowi firmy WĘGLO-DREW – za przekazanie surowca drzewnego, dzięki któremu już niebawem będziemy mogli spędzać...

czerwone logo Olsztyn decyduje

Olsztyński Szkolny Budżet Obywatelski

24 maja 2022 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Olsztynie odbyła się debata na temat Olsztyńskiego Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Uczniowie IV LO będą mieli możliwość napisania projektu i zrealizowania swojego pomysłu mając do dyspozycji środki...