Doradca zawodowy

DORADCA  ZAWODOWY

  W ZSO nr2 w Olsztynie zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu i kierunku kształcenia.

Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy.

Zadania doradcy zawodowego:

- diagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawodowych uczniów,

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących młodzież do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli.

 

Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole przez specjalistę ma na celu lepsze zrozumienie samego siebie w odniesieniu do lokalnego i krajowego rynku pracy oraz kompetencji przyszłości.

Nowoczesne w tym zakresie działania zawierają elementy coachingu kariery aby harmonijnie i w pełni przygotować ucznia do podjęcia kolejnych etapów edukacyjnych i dokonania trafnych wyborów zawodowych. Wymagania współczesnego rynku pracy nakładają na osoby aktywne zawodowo jeden, kluczowy imperatyw tj. gotowość do ciągłej zmiany.

Dla budowania świadomości i przekucia kwalifikacji w kompetencje przyszłego pracownika prowadzone są:

  • zajęcia warsztatowe wzmacniające poczucie własnych zasobów (predyspozycje, hierarchia wartości, aspiracje) oraz ukazujące obszary do rozwoju (wydobycie ukrytych talentów, niwelowanie zaniżonego poczucia własnej wartości),
  • spotkania z przedstawicielami zawodów (również absolwentów) i streamy zawodowe w celu poznania ich samych, prowadzących do nich ścieżek edukacyjnych oraz czynności z nimi związanych,
  • zajęcia praktyczne z prawa pracy (różnice w typach umów), tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz prezentacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zajęcia warsztatowe z komunikacji interpersonalnej (język werbalny i niewerbalny, aktywne słuchanie, świadome zadawanie pytań, FEEDBACK),
  • zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych modeli kształtowania własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej (SMART – wyznaczanie celów, SCORE – podejmowanie decyzji, GROW – dokonywanie zmian).

LICEALISTO!

  Jeśli chcesz nauczyć się jak planować swój rozwój edukacyjno-zawodowy, aby był on zgodny z Twoim osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy – skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego, który jest do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w pokoju nr 300.

Anita Król

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021

wtorek - 8:00 - 12:00
środa - 8.00 - 11.00
czwartek - 9.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Skip to content