Doradca zawodowy

DORADCA  ZAWODOWY

  W ZSO nr2 w Olsztynie zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu i kierunku kształcenia.

Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy.

Zadania doradcy zawodowego:

- diagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawodowych uczniów,

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących młodzież do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli.

LICEALISTO!

  Jeśli chcesz nauczyć się jak planować swój rozwój edukacyjno-zawodowy, aby był on zgodny z Twoim osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy – skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego, który jest do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w pokoju nr 300.

Anita Król

Godziny pracy w roku szkolnym 2020/2021

wtorek - 9.00 - 11.00, 12.00 - 13.00
środa - 8.00 - 12.00
czwartek - 9.00 - 12.00, 13.00 - 14.00

Skip to content