Podręczniki

Aktualny wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Klasy pierwsze po szkole podstawowej – liceum 4-letnie

Lista podręczników dla klas pierwszych

Klasy drugie po szkole podstawowej – liceum 4-letnie

Lista podręczników dla klas drugich

Klasy trzecie po szkole podstawowej – liceum 4-letnie

Lista podręczników dla klas trzecich

Klasy trzecie po gimnazjum – liceum 3-letnie

Lista podręczników dla klas trzecich (po gimnazjum)

 

 

 

Projekty realizowane przez szkołę:

Po wiedzę i zdolności II

Skip to content