Podręczniki

Aktualny wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Klasy drugie po gimnazjum – liceum 3-letnie

Lista podręczników dla klas drugich IV LO – absolwenci gimnazjów

Klasy pierwsze po szkole podstawowej – liceum 4-letnie

Lista podręczników dla klas pierwszych IV LO – absolwenci szkół podstawowych

Klasy trzecie po gimnazjum – liceum 3-letnie

Lista podręczników dla klas trzecich IV LO – absolwenci gimnazjów

Klasy drugie po szkole podstawowej – liceum 4-letnie

Lista podręczników dla klas drugich IV LO – absolwenci szkół podstawowych

 

 

 

Projekty realizowane przez szkołę:

Po wiedzę i zdolności II

Skip to content