Ubezpieczenie NNW

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW IV LO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców nawiązała współpracę
z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

zawierając umowę ubezpieczenia grupowego uczniów na okres 01.09.2022 do 31.08.2023 r.

Składki za jedną osobę za rok szkolny zależne są od wybranej sumy ubezpieczenia i wynoszą odpowiednio:

Zachęcamy, aby każdy z Państwa samodzielnie podjął decyzję o wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia (warianty ubezpieczenia NNW – opis)

Klikając w dedykowany link przy odpowiedniej składce zawierają Państwo sami umowę ubezpieczenia dziecka lub dzieci (preferencyjna stawka tylko 50% składki dla każdego kolejnego dziecka) od razu dokonując odpowiedniej wpłaty przelewem.

Istnieje również możliwość wpłaty składki gotówką wg wybranego wariantu podczas zebrania 7 września 2022 r. lub do dn. 30 września w pokoju 113 (księgowość).

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Gotowska         tel. 608 607 198
Daniel Gotowski           tel. 662 730 269
Biuro Ubezpieczeń MORENO

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2022/2023:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet OŚWIATA 2022/2023

Zgłoszenie szkody odbywa się za pośrednictwem m.in. tego linku:
https://zgloszenie.wiener.pl/osobowe/policyInfo
W załączeniu sposoby zgłoszenia szkody, którą każdy rodzic otrzymuje na
maila wraz z polisą, którą wykupił:

ZAŁĄCZNIK

____________________________________________________________________________________________________

 

ARCHIWUM UBEZPIECZEŃ:

 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW IV LO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców nawiązała współpracę z

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

zawierając umowę ubezpieczenia grupowego uczniów na okres 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

Składka za jedną osobę za rok szkolny wynosi 30 zł.

Składka na ubezpieczenie na rok szkolny 2021/2022 w wysokości 30 zł będzie zbierana

w szkole do dnia 8.10.2021 r.

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2021/2022: