Ubezpieczenie NNW

 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW IV LO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców nawiązała współpracę z

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,

zawierając umowę ubezpieczenia grupowego uczniów na okres 01.09.2020 do 31.08.2022 r.

Składka za jedną osobę za rok szkolny wynosi 30 zł.

Składka na ubezpieczenie na rok szkolny 2021/2022 w wysokości 30 zł będzie zbierana

w szkole do dnia 8.10.2021 r.

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2021/2022:

Skip to content