Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Niedźwiecki

 


Zastępcy Dyrektora Szkoły:

 

mgr Arkadiusz Mariusz Biernat

wicedyrektor szkoły

 

 

mgr Anna Sosnowska

zastępca dyrektora szkoły pani Anna Sosnowska