Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3. Koniec pierwszego półrocza 20.01.2023 r.
4. Ferie zimowe Województwo  warmińsko-mazurskie:

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w LO 28 kwietnia 2023 r.
7. Egzamin maturalny Termin główny – maj 2023 r.

Termin dodatkowy – czerwiec 2023 r.

Termin poprawkowy – sierpień 2023 r.

*Harmonogram maturalny

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 23 czerwca 2023 r.
9. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

*HARMONOGRAM MATURALNY

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

10 dni

 31.10.2022 r. (poniedziałek)

 02.11.2022 r. (środa)

02.01.2023 r. (poniedziałek)

02.05.2023 r. (wtorek)

Matury pisemne (4 dni):

04-09.05.2023  r.(czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)

12.05.2023 r. (piątek)

09.06.2023 r. (piątek)