Historia

HISTORIA SZKOŁY

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie zostało powołane do życia 1 września 1975r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, dr Andrzeja Gerszberga.

Bez własnej bazy lokalowej zainaugurowało swoją działalność w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Mickiewicza. Tam też przez pierwsze półrocze roku szkolnego 1975/76 odbywały się zajęcia w godzinach popołudniowych.

Od chwili powstania szkoły funkcję dyrektora pełnił mgr Piotr Tarlecki. W pierwszym roku Pracy Liceum liczyło 18 oddziałów (6 klas pierwszych, 5 klas drugich, 7 klas trzecich) bez klas czwartych. W następnych latach nieustannie zmieniała się ich liczba.

 

 

KADRA KIEROWNICZA IV LO

Dyrektor Piotr Terlecki IX 1975 r. – VIII 1987 r.

Dyrektor Leszek Gnatowski IX 1987 r. – VIII 1991 r.

Dyrektor Lech Przybylski IX 1991 r. –

Kadra pedagogiczna była bardzo zróżnicowana – pracę podjęli młodzi nauczyciele po studiach, część łączyła etaty, pracując jednocześnie w naszej szkole i w innych, część przyszła wraz ze swoimi klasami z innych liceów. Zatrudnionych było etatowo lub w niepełnym wymiarze godzin 150 nauczycieli i wychowawców.

Na powstający przy ówczesnej al. Zwycięstwa 56 budynek szkolny oczekiwali wszyscy z niecierpliwością, ale nie było to oczekiwanie bierne. Przed południem młodzież i nauczyciele pomagali przy pracach wykończeniowych wewnątrz budynku, sprzątali, wyposażali gabinety przedmiotowe.

 

 

4 lutego odbyła się w nowej szkole pierwsza wywiadówka, 6 lutego – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

Mieliśmy własną bazę lokalową, ale od początku nie byliśmy jej jedynymi użytkownikami. Już we wrześniu 1976r. udostępniliśmy budynek Zespołowi Szkół Elektronicznych, który podobnie jak my do niedawna, oczekiwał na własne lokum. Później gościliśmy u siebie Szkołę Podstawową nr 22 i Studium Nauczycielskie.

 

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 1 VII 1977r. staliśmy się częścią

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Skip to content