Historia

HISTORIA SZKOŁY

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie zostało powołane do życia 1 września 1975r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, dr Andrzeja Gerszberga.

Bez własnej bazy lokalowej zainaugurowało swoją działalność w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Mickiewicza. Tam też przez pierwsze półrocze roku szkolnego 1975/76 odbywały się zajęcia w godzinach popołudniowych.

Od chwili powstania szkoły funkcję dyrektora pełnił mgr Piotr Tarlecki. W pierwszym roku Pracy Liceum liczyło 18 oddziałów (6 klas pierwszych, 5 klas drugich, 7 klas trzecich) bez klas czwartych. W następnych latach nieustannie zmieniała się ich liczba.

Kadra pedagogiczna była bardzo zróżnicowana – pracę podjęli młodzi nauczyciele po studiach, część łączyła etaty, pracując jednocześnie w naszej szkole i w innych, część przyszła wraz ze swoimi klasami z innych liceów. Zatrudnionych było etatowo lub w niepełnym wymiarze godzin 150 nauczycieli i wychowawców.

Na powstający przy ówczesnej al. Zwycięstwa 56 budynek szkolny oczekiwali wszyscy z niecierpliwością, ale nie było to oczekiwanie bierne. Przed południem młodzież i nauczyciele pomagali przy pracach wykończeniowych wewnątrz budynku, sprzątali, wyposażali gabinety przedmiotowe.

W dniu 2 lutego 1976r. zaczęliśmy lekcje we własnej szkole. Fakt ten relacjonowała Gazeta Olsztyńska (03.02.1976): „[…] Na tę chwilę dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie LO 4 w Olsztynie oczekiwali z utęsknieniem od pół roku. Wczoraj [2 bm.] po raz pierwszy lekcje rozpoczęły się o normalnie „uczniowskiej” porze, o ósmej rano. Rozpoczęły się w nowym budynku szkolnym […]”.

4 lutego odbyła się w nowej szkole pierwsza wywiadówka, 6 lutego – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Na pierwszą maturę trzeba było jeszcze poczekać do maja 1977r. Przystąpiło do niej 211 absolwentów.

Mieliśmy własną bazę lokalową, ale od początku nie byliśmy jej jedynymi użytkownikami. Już we wrześniu 1976r. udostępniliśmy budynek Zespołowi Szkół Elektronicznych, który podobnie jak my do niedawna, oczekiwał na własne lokum. Później gościliśmy u siebie Szkołę Podstawową nr 22 i Studium Nauczycielskie. W międzyczasie decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 1 VII 1977r. staliśmy się częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Zachowaliśmy jednak do dziś pełną autonomię.

Skip to content