Historia

HISTORIA SZKOŁY

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie zostało powołane do życia 1 września 1975 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania, dr Andrzeja Gerszberga.

Bez własnej bazy lokalowej zainaugurowało swoją działalność w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Mickiewicza. Tam też przez pierwsze półrocze roku szkolnego 1975/76 odbywały się zajęcia w godzinach popołudniowych.

Od chwili powstania szkoły funkcję dyrektora pełnił mgr Piotr Tarlecki. W pierwszym roku Pracy Liceum liczyło 18 oddziałów (6 klas pierwszych, 5 klas drugich, 7 klas trzecich) bez klas czwartych. W następnych latach nieustannie zmieniała się ich liczba.

 

KADRA KIEROWNICZA IV LO

1. Dyrektor Piotr Tarlecki IX 1975 r. – VIII 1987 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

2. Dyrektor Leszek Gnatowski IX 1987 r. – VIII 1991 r.

dyrektor szkoły Leszek Gnatowski

 

3. Dyrektor Lech Przybylski IX 1991 r. – VIII 2021 r.

Kadra pedagogiczna była bardzo zróżnicowana – pracę podjęli młodzi nauczyciele po studiach, część łączyła etaty, pracując jednocześnie w naszej szkole i w innych, część przyszła wraz ze swoimi klasami z innych liceów. Zatrudnionych było etatowo lub w niepełnym wymiarze godzin 150 nauczycieli i wychowawców.

Na powstający przy ówczesnej al. Zwycięstwa 56 budynek szkolny oczekiwali wszyscy z niecierpliwością, ale nie było to oczekiwanie bierne. Przed południem młodzież i nauczyciele pomagali przy pracach wykończeniowych wewnątrz budynku, sprzątali, wyposażali gabinety przedmiotowe.

 

4 lutego odbyła się w nowej szkole pierwsza wywiadówka, 6 lutego – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

Ślubowanie i otrzęsiny

 

Wspomnienia ze studniówki

 

Pierwsza matura 1977

 

Zdjęcie sentencji

Wycieczka w góry 1978 r., klasa 1d.
uczniowie na wycieczce

 

 

Mieliśmy własną bazę lokalową, ale od początku nie byliśmy jej jedynymi użytkownikami. Już we wrześniu 1976r. udostępniliśmy budynek Zespołowi Szkół Elektronicznych, który podobnie jak my do niedawna, oczekiwał na własne lokum. Później gościliśmy u siebie Szkołę Podstawową
nr 22 i Studium Nauczycielskie.

 

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania
z dnia 1 VII 1977 r. staliśmy się częścią
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
Skip to content