Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka

Uczniowie  objęci są profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę w szkole w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

     Praca pielęgniarki w opiece nad młodzieżą obejmuje:

  • wykonywanie testów przesiewowych uczniom w poszczególnych rocznikach (uczniowie klas I oraz kończących szkołę) oraz ich interpretacja
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz wydawanie kart na badania profilaktyczne do lekarza rodzinnego tzw. bilans zdrowia
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów
  • udzielanie porad pielęgniarskich w tym edukacja zdrowotna uczniów kształtująca prawidłowe zasady zdrowego stylu życia
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • współpracę z gronem pedagogicznym, rodzicami uczniów sprzyjającą zachowaniu zdrowia uczniów

 

Pielęgniarka  Elżbieta Węgrzyn

gabinet 22B (obok sali gimnastycznej)

Godziny pracy pielęgniarki

wtorek 7:30 – 15:00

czwartek co drugi tydzień (informacja w sekretariacie szkoły)

piątek 7:30 -15:00

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA:

Uczeń z padaczką w szkole

Uczeń z cukrzycą w szkole

 

POSTĘPOWANIE I UDZIELANIE POMOCY:

POSTĘPOWANIE I UDZIELANIE POMOCY UCZNIOWI Z CUKRZYCĄ

POSTĘPOWANIE I UDZIELANIE POMOCY UCZNIOWI W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NAPADU PADACZKOWEGO

Skip to content