Rada Rodziców

Rada Rodziców zapewnia współpracę rodziców z organami szkoły, wspiera działania szkoły, pozyskuje środki finansowe, które przeznacza m.in. na wyposażenie szkoły, zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce, organizowanie imprez dla dzieci itp. Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Do pobrania: Regulamin Rady Rodziców (w formacie pdf)

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

W roku 2017/2018 Rada Rodziców uchwaliła, że  wysokość dobrowolnej składki na Fundusz RR przy IV LO wynosi 40,- zł. od ucznia, wpłacana jednorazowo.

W przypadku gdy, do IV LO uczęszcza dwoje lub więcej uczniów z jednej rodziny, składkę rodzice mogą podzielić na poszczególne klasy swoich dzieci, związane jest to z wypłatą środków z funduszu RR do dyspozycji klas, na koniec roku szkolnego (Rozdział VII, pkt. 7 i pkt. 8, Regulaminu RR przy IV LO z dn. 1.04.2016)

PREZYDIUM RR PRZY IV LO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA                           JOANNA RUŚĆ

I Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ                PATRYCJA WĘGRZYN

II Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ               JOANNA WILAMOWSKA

SKARBNIK                                         KRZYSZTOF ŁAGÓDKA

SEKRETARZ                                       BEATA ADRJAN

CZŁONEK                                           ANDRZEJ ŚWIĘCKI

CZŁONEK                                           ANNA PRZYBORSKA

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

ZENON PIDSUDKO -  PRZEWODNICZĄCY

GRZEGORZ GRZEŚKIEWICZ

MARZENA OLCHOWY

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY IV LO

 

KLASA I A             MARZENA OLCHOWY

KLASA I B             AGNIESZKA IDZIKOWSKA

KLASA I C             JOANNAWILAMOWSKA

KLASA I D             ALEKSANDRA JERCHA - MILEWSKA

KLASA I E             JOLANTA NAGUSZEWSKA

 

 

KLASA II A            ZENON PIDSUDKO

KLASA II B            ANDRZEJ ŚWIĘCKI

KLASA II C            KRZYSZTOF ŁAGÓDKA

KLASA II D            GRZEGORZ GRZEŚKIEWICZ

KLASA II E            BEATA ADRJAN

 

 

KLASA III A           JOANNA CHRISTIANUS

KLASA III B           ANNA PRZYBORSKA

KLASA III C           MAREK GRONKIEWICZ

KLASA III D           JOANNA RUŚĆ

KLASA III E           KATARZYNA KONOPKA