Sztandar szkoły

Początek roku szkolnego w Polsce zbiega się

z jedną z najtragiczniejszych rocznic

w naszej historii – 1 września 1939 r.

– wybuchła II wojna światowa.

Sztandar IV Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Skłodowskiej-Curie wziął udział

w obchodach upamiętniających pamięć

polskich bohaterów i ofiar II wojny światowej

pod olsztyńskim pomnikiem Armii Krajowej.