Sztandar szkoły

Początek roku szkolnego w Polsce zbiega się z jedną z najtragiczniejszych rocznic

w naszej historii – 1 września 1939 r. (82 lata temu) – wybuchła II wojna światowa.

Sztandar IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie wziął udział

w obchodach upamiętniających pamięć polskich bohaterów i ofiar II wojny światowej

pod olsztyńskim pomnikiem Armii Krajowej. 

Skip to content