Pedagog

  • Pedagog służy pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu trudności. Diagnozując sytuację wychowawczą w szkole, rozwiązuje problemy wspierając uczniów i rodziców.
  • Pedagog organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną; podejmuje działania w sytuacjach problemowych i kryzysowych.
  • Pomaga w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Pedagog podejmuje działania w zakresie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie profilaktyki i ochtony zdrowia.

Dlatego, jeśli pojawiają się niepowodzenia w nauce, konflikty  w rodzinie, trudności w relacjach z rówieśnikami i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc, zawsze możesz liczyć na fachową i empatyczną opiekę pedagoga szkolnego.

Pedagog jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku – w pokoju 307.

Pedagogiem w IV Liceum Ogólnokształcącym jest pani Dorota Achremczyk i pani Agnieszka Szatkowska.

 

GODZINY PRACY

DOROTA ACHREMCZYK   

 

Wtorek: 8:00 - 12:00

Środa:  8:00 -  12:00

Czwartek: 8:00 - 11:00

GODZINY PRACY

AGNIESZKA SZATKOWSKA

 Poniedziałek:  8:15 – 9:10;  12:00 – 13:00

Wtorek:   12:00 –14:00

 Środa:  11:00 – 12:00

 Czwartek:  8:15 – 9:10;  11:00 – 14:00

Piątek:   10:00 – 12:00

Skip to content