Pedagog

  • Pedagog służy pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu trudności. Diagnozując sytuację wychowawczą w szkole, rozwiązuje problemy wspierając uczniów i rodziców.
  • Pedagog organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną; podejmuje działania w sytuacjach problemowych i kryzysowych.
  • Pomaga w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Pedagog podejmuje działania w zakresie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Dlatego, jeśli pojawiają się niepowodzenia w nauce, konflikty  w rodzinie, trudności w relacjach z rówieśnikami i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc, zawsze możesz liczyć na fachową i empatyczną opiekę pedagogów IV LO.

Zespół pedagogów jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku – w pokoju 307.

Pedagogami w IV Liceum Ogólnokształcącym są:

 

Pani Anna Szatkowska

e-mail: szatkowska.anna@zso2.olsztyn.eu

 

 

Pani Agnieszka Szatkowska 

e-mail: szatkowska.agnieszka@zso2.olsztyn.eu

 

 

DOKUMENTY I PREZENTACJE DO POBRANIA:

Prezentacja Pochwała drogi pod górę (aut. Anna Szatkowska) 

Skip to content