Pedagog

  • Pedagog służy pomocą uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu trudności. Diagnozując sytuację wychowawczą w szkole, rozwiązuje problemy wspierając uczniów i rodziców.
  • Pedagog organizuje pomoc psychologiczno pedagogiczną; podejmuje działania w sytuacjach problemowych i kryzysowych.
  • Pomaga w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Pedagog podejmuje działania w zakresie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie profilaktyki i ochtony zdrowia.

Dlatego, jeśli pojawiają się niepowodzenia w nauce, konflikty  w rodzinie, trudności w relacjach z rówieśnikami i nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc, zawsze możesz liczyć na fachową i empatyczną opiekę pedagoga szkolnego.

Pedagog jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku – w pokoju 307.

Pedagogiem w IV Liceum Ogólnokształcącym jest pani Dorota Achremczyk i pani Agnieszka Szatkowska.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/20:

poniedziałek: 9.00 - 14.30;

wtorek: 8.00 - 14.00;

środa: 8.00 - 13.00;

czwartek: 8.00 - 13.00;

piątek: 9.00 - 13.00