Szafki szkolne

W naszej szkole dostępne są szafki dla uczniów.

Szkoła zawiera umowę z użytkownikami na czas nauki szkolnej określającą warunki korzystania, wysokość oraz termin rozliczenia opłat za użytkowanie.

Opłata całkowita to 100 zł (sto zł 00/100).

W związku z dużymi kosztami eksploatacji szafek uczniowskich po zakończonej nauce szkolnej dokonywany jest zwrot opłaty w wysokości 80 zł.

Umowy są do odebrania u Pani szatniarki (niski parter), która wydając egzemplarz do podpisu wpisuje jednocześnie numer ewidencyjny szafki.

Kluczyk wydawany jest po dostarczeniu podpisanej umowy oraz wpłacie w/w kwoty w pokoju księgowości (p. 113).

WZÓR UMOWY