Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo,
wszyscy przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o  pilne wypełnienie i dostarczenie osobiście lub elektronicznie (w postaci skanu)  poniższej deklaracji do sekretariatu szkoły:

https://zso2.olsztyn.eu/wp-content/uploads/2022/08/Deklaracja-wyboru-przedmiotow.pdf

Platforma Usług Oświatowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyna na rok szkolny 2022/2023 odbywa się poprzez Platformę Usług Oświatowych:   https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/CMS/rekrutacje.aspx

 

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju  (zawieszeniem zajęć w szkołach, oraz ograniczeniem pracy placówek)  proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w tym roku będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce. Wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 14 maja 2016 r. L119/1) administratorem danych osobowych zebranych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie.

 

W dniu 18 sierpnia 2022 r. (czwartek) ze względu na rekrutację uzupełniającą

sekretariat czynny w godzinach 7:30 – 16:00