Dokumenty rekrutacyjne

Sposób dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną panującą w naszym kraju  (zawieszeniem zajęć w szkołach, oraz ograniczeniem pracy placówek)  proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w tym roku będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce. Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 14 maja 2016 r. L119/1) administratorem danych osobowych zebranych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie.

 

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej z dopisaniem adnotacji kiedy dokument wpłynął w wersji elektronicznej.

Skip to content