Sukcesy przedmiotowe

IV Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2022

Najlepsze licea w polsce logo

W RANKINGU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022 IV LO ZŁOTĄ SZKOŁĄ

W RANKINGU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2020

IV LO ZAJĘŁO 2 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W OLIMPIADACH I KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

szkolny etap XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie
21 listopada br. odbył się szkolny etap XXV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.
W olimpiadzie, którą rozpropagowała Pani Bogumiła Sikorska udział wzięło siedmioro uczniów:
Julia Majek – klasa 3C
Weronika Malewska – klasa 4C
Natalia Skorupska – klasa 4C
Maciej Biłzor – klasa 3C
Zuzanna Szałkowska – klasa 2C
Kacper Trykacz – klasa 3C
Największą ilość punktów zdobył Adrian Kustrowski z klasy 4C.
Test zawierał 14 zadań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności.
Gratulujemy wiedzy i odwagi. Wszyscy jesteście zwycięzcami!

Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej „Po naszamu. Po warnijsku”

19 listopada 2022 roku (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Klewkach, już po raz ósmy odbył się Regionalny Konkurs Prezentacji Gwary Warmińskiej „Po naszamu. Po warnijsku”
Jego głównym organizatorem jest Powiat Olsztyński.
Konkurs ma na celu m.in. poznawanie i promowanie gwary jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz poznanie kultury, tradycji i historii Warmii poprzez naukę tekstów gwarowych.
Uczestnicy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych.
Ocenienie podlegało nie tylko poprawne opanowanie tekstu, ale także prezentacja, wymowa gwary warmińskiej oraz jej rozumienie.
IV Liceum Ogólnokształcące reprezentowane było przez uczennicę klasy IID Łucję Chodakowską, która w konkursie zajęła I miejsce
Łucjo, gratulujemy
Zdjęcia aut. Piotr Pawlik.
  This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 

IV LO liderem Olsztyńskiej Szachowej Ligi Szkolnej 2022

IV LO zdobyło drużynowo pierwsze ? miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Naszą szkołę reprezentowali:
✅ Michał Taranowicz (1D)?
✅ Arseni Tarasionak (1D)?
✅ Krzysztof Wiosna (2D) ?
✅ Marcel Walczak (2D). ?
Oprócz dyplomu dla drużyny, w kategorii Licealiada Michał, Arseni, Krzysztof i Marcel
zdobyli odpowiednio 2, 4, 5 oraz 9 miejsce,
za które uzyskali puchary indywidualne.
Serdecznie gratulujemy!

uczniowie turnieju szachowego

 

2 czerwca 2022 r. w dziewiętnastych Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych
IV LO zdobyło drugie miejsce?
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klasy 3D: Jakub Wesołowski i Konrad Zajączkowski
oraz uczeń klasy 3E: Mateusz Garbarczyk.
Serdecznie gratulujemy!
 Na zdjęciu: p. Arkadiusz M. Biernat (wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki),
Mateusz, Konrad, Jakub,
p. Hanna Letkiewicz (nauczyciel matematyki).
10 czerwca 2022 r. w Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP
Monika Będzłowicz (klasa 3A) zajęła w finale trzecie miejsce.
uczennica z nauczycielem-opiekunem na konkursie

 Na zdjęciu: Monika Będzłowicz, nauczyciel historii p. Radosław Kołtuniak

Uczniowie naszej szkoły uzyskują tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach:

2021/2022 – laureatka XLV Olimpiady Języka Niemieckiego

2021/2022 – laureatka XLVIII Olimpiady Geograficznej

2018/19 – laureat Olimpiady Historycznej

2018/19– etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Polsce w świecie współczesnym

2018/19– finalista Olimpiady Historycznej

2018/19– laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

2018/19 – IV miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej

2018/19– finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

GALERIA LAUREATÓW/FINALISTÓW

OLIMPIAD I KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

Julia Brdys

laureatka XLVIII Olimpiady Geograficznej

nauczyciel: p. Irena Romańczuk

 

 

Fabienn Golc

Finalistka XLV Olimpiady Języka Niemieckiego

nauczyciel: p. Krzysztof Świątek

 

Po raz drugi I miejsce w Konkursie TURBOLANDESKUNDE 2021/2022 dla IV LO na etapie rejonowym!

Jan Paluch 2D, Magdalena Libecka 2D, Hanna Chrząszcz 2C

Opiekunowie drużyny – p. Lidii Smolec i p. Krzysztofowi Świątkowi!

Wir drücken die Daumen!

uczniowie na konkursie

 

Maria Hull

Laureatka Olimpiady Języka Francuskiego

 

 

Kama Nowak

Finalistka XLIV Olimpiady Historycznej

 

 

Katarzyna Kraciuk

Finalistka XLIII Olimpiady Historycznej

 

 

Jakub Szwed

Laureat konkursu z matematyki i fizyki Wygraj Indeks (Uniwersytet Gdański)

Mistrz Liczby π

 

 

Paweł Czyżewski

Laureat Olimpiady Geograficznej

 

 

Zofia Klewiado

Laureatka Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

 

Grzegorz Szymborski

Laureat XL Olimpiady Historycznej

 

 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW