Informacja o oddziałach w roku szkolnym 2022/2023

KLASY

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania

biologii, chemii, j. angielskiego

 

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania

matematyki, geografii, j. angielskiego

 

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania

j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania

matematyki, fizyki, informatyki

 

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania

matematyki, informatyki, j. angielskiego

 

Oddział z rozszerzonym zakresem nauczania
j. polskiego, biologii, j. angielskiego