Obiady

Szkoła ma podpisaną umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowanym (budynek obok)
w sprawie obiadów dla uczniów.

Obiady wydawane są w godz. 12:00-16:00.

Cena 1 obiadu (2 dania +kompot) wynosi 3,50 zł / obiad.

Obiady można wykupywać na wybrane dni, z góry na kolejny miesiąc, wyłącznie przelewem na konto bankowe o numerze:

PKO BP 90 1020 3541 0000 5002 0291 1956

W przypadku zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż 1 dzień możliwe jest otrzymanie

zwrotu lub pomniejszenie należności do zapłaty za miesiąc kolejny (tzw. odpis).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do pokoju księgowości p. 113.

Skip to content