Informacja o oddziałach w roku szkolnym 2018/2019

1A i 1F

 1A, 1F - dwa oddziały z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii, fizyki (ukierunkowanie BIOLOGICZNO – CHEMICZNE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów medycznych, farmaceutycznych, zdrowia publicznego oraz na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym (m.in. biotechnologia).

 Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Biologicznej , Chemicznej –  o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie wykonują prace badawcze z biologii, które prezentowane są m.in. w formie posteru na wystawach.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

 Zajęcia z biologii, chemii, ochrony środowiska prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i SANEPID-u – które również odbywają się  na terenie tych instytucji.

 

1C 

1C -  z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie (ukierunkowanie HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: prawniczych, politologicznych i filologicznych.

W oddziale realizującym ten kierunek kształcenia przewidziane jest uczestnictwo młodzieży w programie EDUKACJI FILMOWEJ I TEATRALNEJ, DZIENNIKARSKIEJ a także w Szkolnym Klubie Dyskusyjnym – INTERLOKUTOR, podejmującym tematy z różnych dziedzin; literatury, filmu, teatru i filozofii.

Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady z Języka Polskiego, Historii, Wiedzy o Społeczeństwie  – o zasięgu ogólnopolskim i innych konkursów przedmiotowych a także artystycznych.

Zajęcia z literatury, nauki o języku i historii prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, a artystyczne- przez aktorów Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie.

1B

1B - z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki, języka obcego (ukierunkowanie GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNO-JĘZYKOWE)

Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów uczelni ekonomicznych, a także uniwersyteckich realizujących zagadnienia ekonomiczne , geografię, kartografię, gospodarkę przestrzenną itp.

W oddziale realizującym ten kierunek rozszerzenia, podstawy przedsiębiorczości prowadzone są w zwiększonej liczbie godzin.

 Prowadzenie są nadobowiązkowe zajęcia z EKONOMII w PRAKTYCE, które polegają na zarządzaniu przez młodzież własnym MINIPRZEDSIĘBIORSTWEM.

Zajęcia z matematyki i geografii z geodezją prowadzone są przez pracowników naukowych w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Uczniowie przygotowywani są do Olimpiady Geograficznej i  Ekonomicznej o zasięgu ogólnopolskim.

Uczniowie  mogą  wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

W ramach działania Klubu Podróżnika- organizowane są cykliczne międzynarodowe Rajdy Żeglarskie.

1D i 1E

1D, 1E - dwa oddziały z rozszerzonym zakresem nauczania, matematyki, fizyki, informatyki (ukierunkowanie MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNE)

 Program nauczania obejmuje przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu maturalnego z wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach studiów politechnicznych (np. mechatronika, elektronika, elektromechanika, telekomunikacja) oraz na kierunkach uniwersyteckich takich jak matematyka, informatyka, fizyka.

W ramach rozwijania zainteresowań i zdobywania kompetencji, uczniowie mogą uczestniczyć w kołach informatycznych, matematycznych, fizycznych – przygotowujących do konkursów i olimpiad  o zasięgu ogólnopolskim: Olimpiady Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, i Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Prowadzone są dodatkowe zajęcia  przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych i programowania.

Zajęcia z matematyki i fizyki prowadzone są przez pracowników naukowych 

w pracowniach Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Pełna informacja o realizacji przedmiotów w poszczególnych profilach w roku szkolnym 2018/19 znajduje się w

Szkolnym planie nauczania

 

 

 

Skip to content