Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Wniosek i świadectwo
(oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
należy dostarczyć wyłącznie do szkoły
pierwszego wyboru biorącej udział w naborze elektronicznym.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w terminie:
  • od 16 maja do 21 czerwca 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w terminie:

  • od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 lipca 2022 r.

W terminie od 24 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 25 lipca 2022 r.

Uwaga:  Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
w terminie: 26 lipca do 5 sierpnia 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego – TABELA

Szczegółowy harmonogram rekrutacji: Harmonogram rekrutacji

 

Platforma Usług Oświatowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyna na rok szkolny 2022/2023 odbywa się poprzez Platformę Usług Oświatowych:   https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/CMS/rekrutacje.aspx