Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w terminie:

  • od 17 maja do 21 czerwca 2021. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w terminie:

  • od 25 czerwca do 14 lipca 2021. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Uwaga:  Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w terminie: 3-5 sierpnia 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego – TABELA

Instrukcja rekrutacji: INSTRUKCJA PDF

Szczegółowy harmonogram rekrutacji: Harmonogram rekrutacji

 

Platforma Usług Oświatowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyna na rok szkolny 2020/2021 odbywa się poprzez Platformę Usług Oświatowych:   https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/CMS/rekrutacje.aspx

 

Skip to content