Autor: Magda Burakowska

Warsztaty informatyczne

Wakacyjne warsztaty informatyczne

Zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich o rozszerzeniu informatycznym na warsztaty, które odbędą się w dniach 25 – 27 sierpnia w naszej szkole w sali 106 w godz. 9:00 – 10:30. Mile widziana znajomość jakiegoś języka programowania, ale nie jest...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w IV LO odbędzie się 1 IX /wtorek/ w salach lekcyjnych. Klasy pierwsze – godzina 8.30 – czekają na wychowawców przed wejściem głównym do szkoły i pod opieką wychowawców przechodzą do wyznaczonych sal. Klasy drugie i...

Obiady – październik 2020

Obiady wydawane będą w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie im. Kornela Makuszyńskiego na ul. Piłsudskiego 56a w godzinach 14.30-15.45. Koszt obiadów za cały miesiąc październik wynosi 77 zł (22 dni x 3,50 zł). Prosimy o dokonanie płatności do dnia 29.09.2020. Z uwagi na to, że...

Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r, poz. 657) postępowanie rekrutacyjne na...

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020   Terminy spotkań z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 Data i zagadnienia wiodące Godzina Klasy 11.09.2019 r. /środa/ sprawy organizacyjne-wychowawczo-dydaktyczne 17:00 I,II,III 23.10.2019 r. /środa/ bieżące osiągnięcia edukacyjne...

Kiermasz  podręczników szkolnych

W dniu  9 września br. (poniedziałek) po 7 godzinie lekcyjnej odbędzie się kiermasz  podręczników szkolnych. Uczestniczą klasy:  I, II i III  pod opieką nauczycieli.

Zajęcia sportowe w ferie

Uprzejmie informujemy, iż od 28 stycznia 2019 r. rusza w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów ZSO 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego...