Edukacyjna Wartość Dodana w IV LO

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)

Najczęściej stosowanym miernikiem jakości pracy szkoły jest średni wynik egzaminu zewnętrznego. Szczególnie media mają skłonność do publikowania rankingów opartych na surowych wynikach egzaminów. A przecież na wynik ucznia wpływają trzy grupy czynników:

  • indywidualne, czyli zdolności ucznia, jego wcześniejsze osiągnięcia,
  • społeczne, czyli wpływ rodziny i środowiska,
  • szkolne, czyli zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, warunki do pracy w szkole.

Wobec tego jakiej metody trzeba użyć, żeby obliczyć skuteczność nauczania? Możemy wykorzystać edukacyjną wartość dodaną (EWD).

W skrócie: wynik egzaminu niższego szczebla uznajemy za miarę potencjału uczniów (wiedza, umiejętności, zdolności, a również kapitał społeczny, kulturowy) i na tej podstawie prognozujemy wyniki egzaminu kolejnego szczebla. Porównując wyniki tych dwóch egzaminów możemy ocenić skuteczność nauczania w danej szkole. EWD na poziomie 0 oznacza, że uczniowie rozwinęli się zgodnie ze swoim potencjałem. EWD dodatnie mówi, że uczniowie rozwinęli się bardziej niż średnio w Polsce (świadczy to o bardzo dobrej pracy szkoły). EWD ujemne oznacza, że uczniowie nie wykorzystali swoich możliwości.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.gov.pl/) w zakładce: Edukacyjna Wartość Dodana można sprawdzić i porównać trzyletnie EWD dla wybranych szkół.

 

 

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content