Świadectwa maturalne

Odbiór świadectw maturalnych będzie możliwy w dniu 11 sierpnia 2020 r. od godz. 10 30 w sali 112 (z zachowaniem rygorów sanitarnych).