Polsko-rosyjska wymiana uczniowska

Mamy przyjemność poinformować, iż w naszej szkole w okresie od 1 maja 2018 do 20 listopada 2018 r. realizowany będzie projekt polsko-rosyjskiej wymiany uczniowskiej pn. „Więcej nas łączy niż dzieli  – promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz odkrywanie Kaliningradu przez polskich uczniów”

Projekt zakłada wymianę pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie (ZSO2) oraz ze szkoły partnerskiej Gimnazjum nr 32 w Kaliningradzie, której głównym celem jest promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz Obwodu Kaliningradzkiego przez uczniów naszej szkoły, wzmacnianie istniejącego partnerstwa międzynarodowego oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Koordynatorem projektu jest Pani Wicedyrektor Lidia Lorenc.

Nabór uczestników trwa do 15 maja 2018 r.

Kryteria wyboru uczniów:

  • uczeń ZSO2 w Olsztynie,
  • wypełniony poprawnie i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
  • wypełniona ankieta wizowa z dołączoną aktualną fotografią (nie starszą niż 6 miesięcy).
  • paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji, posiadający nie mniej niż dwie czyste strony.
  • preferowane będą osoby uczące się na co dzień języka rosyjskiego w ramach drugiego języka obcego.

Może Ci się również spodoba

Skip to content