Informacje dotyczące stypendium szkolnego

O stypendium mogą starać się uczniowie zamieszkujący na terenie miasta Olsztyn (pozostali uczniowie spełniający poniższe kryteria mogą starać się o stypendium szkolne w gminie na terenie której zamieszkują).

Dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 456 złotych netto; od miesiąca października kryterium dochodowe rośnie do kwoty 514 złotych na jedną osobę w rodzinie.

Podstawą do przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem o dochodach (za miesiąc sierpień).

Wnioski o stypendium można otrzymać u pedagoga szkolnego (pokój 307).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 15 września.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego – pokój 307.

Może Ci się również spodoba

Skip to content